Nazwisko Michała Piaskiewicza, który przez wiele lat sprawował funkcję kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego w wągrowieckim urzędzie miejskim, jest znane w sferze miejscowej administracji. Wczoraj, po ogłoszeniu wyników rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, dowiedzieliśmy się, że to właśnie on obejmie tę funkcję.

Piaskiewicz, mający 34 lata, jest wykształconym specjalistą w dziedzinie budownictwa. Swoją karierę rozpoczął od zdobycia dyplomu inżyniera budownictwa na Politechnice Poznańskiej w 2012 roku. Następnie, trzy lata później, uzupełnił swoje kwalifikacje o tytuł magistra inżyniera ze specjalności Drogi i Lotniska. Od 2019 roku posiada również pełne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń w zakresie inżynierii drogowej.

Jego imponujące doświadczenie zawodowe obejmuje nie tylko nauczanie przedmiotów budowlanych, ale także pracę na stanowisku specjalisty ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu. Dodatkowo, sprawował funkcję kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu – takie informacje przekazały źródła związane z procesem rekrutacyjnym.