Planowana modernizacja parkingu oraz drogi wjazdowej przed miejskim targowiskiem w Wągrowcu stanowi istotną inwestycję dla poprawy funkcjonowania tego miejsca. Proces przetargowy na realizację tej ważnej inwestycji właśnie się rozpoczął, co otwiera perspektywę szybkiego startu prac modernizacyjnych.

Targowisko miejskie, zlokalizowane przy ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu, jest jednym z najbardziej popularnych punktów na mapie miasta. Jest to miejsce, które w określone dni tygodnia przyciąga tłumy mieszkańców nie tylko z samego Wągrowca, ale również z całego powiatu. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby była to przestrzeń dostępna i przyjazna dla każdego z użytkowników.

Alicja Trytt, burmistrz miasta Wągrowiec, ogłosiła start działań mających na celu modernizację parkingu i drogi dojazdowej do targowiska. To inwestycja, na którą mieszkańcy miasta i regularni użytkownicy targowiska czekali od dawna. Gmina Miejska Wągrowiec rozpoczęła proces przetargowy na wykonawcę prac 17 czerwca, a zbieranie ofert będzie trwać do 2 lipca, do godziny 9.00.