Przydomowe oczyszczalnie ścieków ma teraz wiele gospodarstw domowych i nie tylko. Instalacje tego rodzaju są bowiem najlepszą alternatywą dla sieci kanalizacyjnej, w sytuacji, gdy nie można się do niej przyłączyć. Jedną z często poruszanych kwestii jest jednak to, jakie formalności trzeba przy tym spełnić oraz jak legalnie wybudować i korzystać z oczyszczalni? Jaki jest koszt takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy! W naszym kraju wciąż mamy wiele obszarów, gdzie nie doprowadzono zbiorczej sieci wodno-kanalizacyjnej. Jest to problem dla wielu nowych gospodarstw, które muszą przecież w prawidłowy sposób odprowadzać ścieki. Remedium na to są właśnie przydomowe oczyszczalnie ścieków, które można wybudować w nawet najtrudniejszych warunkach.

Budowa przydomowej oczyszczalni – na co zwrócić uwagę?

Wyróżnić można kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni, w tym te najbardziej podstawowe, a więc z drenażem rozsączającym, następnie z filtrem roślinnym, piaskowym, aż po najbardziej nowoczesne biologiczne. Wybór optymalnego rozwiązania należy poprzedzić dokładną analizą swoich potrzeb oraz możliwości, w tym sprawdzić jakość gleby, wysokość wód gruntowych, dokładnie wymierzyć miejsce na działce. Przy budowie trzeba bowiem ściśle trzymać się obowiązujących przepisów, w tym wyznaczonych prawnie odległości od granicy działki, najbliższych obiektów budowlanych czy też instalacji elektrycznych, gazowych itd. To dlatego niezbędne jest przygotowanie projektu i naniesie go na mapkę terenu.

Jakie formalności przy własnej oczyszczalni ścieków?

W przypadku przydomowej oczyszczalni, która ma obsłużyć jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie mamy do czynienia z wieloma kwestiami natury formalnej. Przyjmuje się, że oczyszczalnie o wydajności do 7,5 metra sześciennego nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenie takiego faktu w odpowiednim starostwie na minimum 21 dni przed rozpoczęciem prac. Jak zwykle w takich przypadkach istnieją jednak dodatkowe wymogi prawne, do których trzeba się zastosować. Bardzo często niezbędne jest bowiem otrzymanie od Wód Polskich pozwolenia wodno-prawnego. Do każdego przypadku trzeba podchodzić przy tym indywidualnie, biorąc pod uwagę parametry techniczne samej oczyszczalni, jej efektywność, wielkość oraz to, gdzie dokładnie będzie ulokowana.

Jaki jest koszt legalizacji istniejącej oczyszczalni?

Niejednokrotnie zdarza się tak, że już na etapie budowy domu planujemy przydomową oczyszczalnię ścieków. Problem polega na tym, że jedynie zgłaszamy inwestycję w urzędzie, a nie staramy się – nawet jeśli jest to konieczne – o pozwolenie wodno-prawne. Na szczęście, przydomowe oczyszczalnie ścieków można zalegalizować na późniejszym etapie, ale minusem jest tutaj to, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Stosowny wniosek o legalizację należy złożyć w lokalnej jednostce Wód Polskich. Jest to co prawda wydatek niemal 5000 złotych, ale lepiej spełnić te formalności, ponieważ w razie jakiejkolwiek kontroli, urzędnicy uznają oczyszczalnię za nielegalną, co uniemożliwi korzystanie z niej aż do czasu uzyskania pozwoleń.