W Wielkopolsce niemal 405 tysięcy osób wystąpiło z wnioskami o przyznanie świadczenia wychowawczego 800 plus na nadchodzący okres świadczeniowy. Na ogólnokrajowym poziomie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otrzymał ponad 4 miliony takich wniosków. Rodziców, którzy nie chcą stracić prawa do tego świadczenia, zachęca się do zgłoszenia się do ZUS z odpowiednim wnioskiem najdalej do końca czerwca.

Począwszy od 1 lutego bieżącego roku, ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie 800 plus na zbliżający się okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2024 r. do końca maja 2025 r.

Każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, ma prawo do świadczenia wychowawczego, bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodziców. Aby móc skorzystać z tego świadczenia w nowym okresie świadczeniowym, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS drogą elektroniczną.

Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce, informuje, że wnioski o świadczenie na kolejny okres możemy złożyć za pomocą bezpłatnej aplikacji mZUS, dostępnej na urządzenia mobilne. Alternatywnie, wniosek można również wypełnić korzystając z komputera i stron Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez bank – pod warunkiem, że dany bank udostępnia taką usługę. W sytuacji, gdy rodzic składa wniosek przez bank czy portal Emp@tia nie posiadając profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie zakłada taki profil na podstawie danych zawartych we wniosku.