Dzisiejszy dzień, 19 czerwca, środa, to dla lokalnej administracji powiatu Wągrowieckiego wyjątkowy czas pełen spotkań. W siedzibie Starostwa Powiatowego w mieście Wągrowiec odbyło się oficjalne zebranie narady, której przewodniczył Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki. Do dyskusji zaproszeni zostali najważniejsi przedstawiciele miast i gmin regionu, a więc burmistrzowie oraz wójtowie.

Zebranie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło na nim wicestarosty Jerzego Springera, a także szeregu innych powiatowych liderów: Alicji Trytt – burmistrza Wągrowca, Wojciecha Cibaila – burmistrza Skoków, Roberta Torza – burmistrza Gołańczy, Małgorzaty Chmielarz – wójt Gminy Wągrowiec czy Cypriana Wieczorka – wójt Gminy Damasławek. Dodatkowo spotkanie uświetnili swoją obecnością sekretarz Mieściska Alicja Kędracka, skarbnik i sekretarz powiatu, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz kierownicy jednostek i wydziałów powiatowych podległych starostwu.

Podczas zebrania poruszono wiele istotnych dla funkcjonowania powiatu tematów. Omówiono między innymi kwestie dotyczące budżetu Powiatu Wągrowieckiego, plany inwestycyjne i remontowe realizowane przez powiat, a także działalność publicznego transportu zbiorowego. Dyskusja objęła również program usuwania azbestu, zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, stan funkcjonowania lokalnego szpitala powiatowego oraz sprawy związane z oświatą i aktualnym naborem do placówek ponadpodstawowych. Na koniec zebrania ustalono termin dożynek powiatowo – gminnych. Obchody tegorocznego święta plonów zaplanowano na niedzielę 1 września w miejscowości Łekno.