Justyna Michalska została oficjalnie mianowana na stanowisko Wiceburmistrza Miasta Wągrowca. Decyzję o jej powołaniu podjęła obecna burmistrz tego miasta, Alicja Trytt. Michalska zastąpi na tym stanowisku poprzednika, wypełniając obowiązki zastępcy burmistrza.

Alicja Trytt, burmistrz miasta, wyraziła swoje przekonanie, że Justyna Michalska będzie odpowiedzialnie wykonywać powierzone jej zadania. Wyraziła także nadzieję, że działania Michalskiej przełożą się na korzyści dla mieszkańców oraz całego miasta Wągrowca.

Dotychczas, Justyna Michalska pełniła funkcję Radnej Powiatu Wągrowieckiego VII kadencji i była pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wydziale Finansowym. Jak podaje informacja ze strony wągrowieckiego Ratusza, Michalska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie zdobyła tytuł magistra. Ponadto posiada 5 dyplomów studiów podyplomowych w różnych dziedzinach, w tym rachunkowość i finanse jednostek budżetowych, które zdobyła w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

Michalska nie jest nowicjuszem w samorządzie. Od 2018 do 2024 roku była Radną Powiatu Wągrowieckiego VI kadencji, a także Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz sekretarzem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.