Starosta wągrowiecki poinformował o kolejnym opóźnieniu w związku z budową nowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Początkowo prace miały się opóźnić jedynie do 20 grudnia, teraz będzie to prawdopodobnie jeszcze miesiąc. Potrzeba kolejnego wydłużenia terminu zakończenia inwestycji nie wynika z opieszałości wykonawcy — to wynik kilku innych czynników.

Trudny czas dla dużych inwestycji

W ostatnim roku doświadczyliśmy dużego skoku cen produktów i usług, co jest doskonale widoczne także na przykładzie branży budowlanej. Inflacja spowodowała znaczący wzrost kosztów rozpoczętych inwestycji, na przykład ze względu na droższe materiały budowlane. Budowa hali sportowej w Wągrowcu idzie wolno, ponieważ długo czekano na dostawę niezbędnych materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zdecydowano się także na kilka nowocześniejszych i lepszych rozwiązań, między innymi lepsze zabezpieczenia pożarowe i wentylację. Tego typu modernizacje projektu także doprowadziły do opóźnień. Co ciekawe, Wągrowiec ma ostatnio pecha do inwestycji, ponieważ wiele z nich zakończono znacznie później, niż oczekiwano. Takie są jednak uroki kryzysu.