Długo oczekiwane odnowienie miejskiego targowiska przy ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu jest już na wyciągnięcie ręki. Możliwe jest to dzięki funduszom, które miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wągrowiec otrzymał ponad 2,5 miliona złotych na projekt zatytułowany „Modernizacja targowiska miejskiego w Wągrowcu – etap I”. Ta suma pokryje imponujące 98 procent kosztów całego zadania. Jest planowane, że inwestycja ta zostanie przeprowadzona metodą „zaprojektuj i wybuduj”.

Ze względu na rozległy obszar targowiska, proces modernizacji tego miejsca podzielono na etapy. Pierwszy etap, na który gmina Wągrowiec otrzymała fundusze, obejmuje szereg prac na części terenu targowiska:

Planuje się realizację działań związanych z kanalizacją deszczową, sanitarną oraz instalacją wodociągową i elektryczną (w tym m.in. oświetlenie terenu i wiat oraz wykonanie przyłączy). Przewidziane jest również usunięcie starych pokryć dachowych (eternitu) i ich wymiana. Ponadto, zaplanowano budowę nowych wiat, utwardzenie terenu kostką brukową, między innymi ciągów pieszych i miejsc targowych, jak również budowę toalety zgodnej z obecnymi wymaganiami i bez barier architektonicznych.

„Ta inwestycja znacznie podniesie jakość handlu na naszym miejskim targowisku. Jako miasto, zależało nam na stworzeniu warunków, które zapewnią zarówno sprzedawcom, jak i klientom możliwie największy komfort korzystania z tego obiektu” – powiedział burmistrz miasta Jarosław Berendt.