Przed komendą policji w Wągrowcu od kilku tygodni stoi niebieskie serce — pojemnik na plastikowe nakrętki. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek w całości są przeznaczane na wsparcie dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego OREW w Wągrowcu. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawuje stowarzyszenie charytatywne Bona Fides.

Dzieci i młodzież odwiedzili komendę policji w Wągrowcu

Plastikowe nakrętki to bardzo przydatny zasób podlegający recyklingowi. Tym samym ze sprzedaży nakrętek można uzyskać określone sumy pieniędzy, które bardzo często są przekazywane osobom potrzebującym. Nie inaczej jest z nakrętkami zbieranymi do pojemnika przed komendą policji w Wągrowcu. Policjanci zysk ze sprzedaży nakrętek przekazują właśnie Stowarzyszeniu Bona Fides, które zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Podopieczni stowarzyszenia odwiedzili wągrowieckich policjantów 13 września. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak wygląda dzień pracy policjanta. Podczas spotkania w niebieskim sercu pojawiły się kolejne nakrętki.

Bona Fides, co to za organizacja?

Stowarzyszenie Bona Fides jest organizacją pozarządową działającą na terenie powiatu wągrowieckiego. W swojej działalności skupia się na pomocy osobom z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Celem członków organizacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami poprzez rehabilitację, edukację i terapię.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Bona Fides opiekuje się obecnie 20 podopiecznymi. Większość z nich to wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego OREW w Wągrowcu. Ośrodek OREW jest finansowany ze środków państwowych, a Stowarzyszenie Bona Fide utrzymuje się dzięki darczyńcom. Niebieskie serca w Wągrowcu umożliwiają wspieranie działalności stowarzyszenia przez wszystkich mieszkańców miasta. To nic nie kosztuje! Wystarczy zbierać nakrętki z plastikowych butelek po wodzie, mleku, czy napojach gazowanych.

Za pozyskane pieniądze Stowarzyszenie finansuje dzieciom z niepełnosprawnościami rozmaite formy rehabilitacji, terapii i zajęć kulturalno-edukacyjnych. Zdecydowanie jest to organizacja, którą warto wspierać.