Główną arterią łączącą Ignacewo i Stawiany w gminie Skoki, przeszła gruntowny remont. Celem tej inwestycji była głównie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających na co dzień z tego odcinka drogi. Od dawna oczekiwano na koniec prac modernizacyjnych na tej trasie, ponieważ jej stan techniczny budził wiele zastrzeżeń. Wszystkie prace zostały zakończone i droga została oficjalnie otwarta w czwartek, 14 września.

Formalne porozumienie dotyczące tej inwestycji zostało zawarte już w maju bieżącego roku. Akt podpisania umowy odbył się w siedzibie Nadleśnictwa Durowo w Wągrowcu. Porozumienie podpisali osobiście Burmistrz Gminy Skoki, Tadeusz Kłosa oraz Nadleśniczy Durowa, Sławomir Kołacz. Nadleśnictwo Durowo zdecydowało się wsparć finansowo ten projekt, przekazując na ten cel 100 tysięcy złotych. Dodatkowo, gmina Skoki dołożyła do tego wkład własny w wysokości 50 tysięcy złotych.