Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa uwzględnia również Wągrowiec. Aplikacja umożliwiająca mieszkańcom zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń działa w mieście od kilku lat. W roku 2022 poprzez aplikację zgłoszono około 400 niebezpiecznych zdarzeń i wykroczeń. Większość dotyczyła nadmiernej prędkości i nieprawidłowego parkowania.

W jakich miejscach w Wągrowcu jest najbardziej niebezpiecznie?

Z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że mieszkańcy Wągrowca najczęściej skarżą się na nieprawidłowe parkowanie aut oraz nadmierną prędkość rozwijaną przez niektórych miłośników motoryzacji (w sumie ponad 200 zgłoszeń). Do takich zgłoszeń najczęściej dochodzi w okolicy Osiedla Wschód, a także Osiedla Jeżyka. Niebezpiecznie na drodze jest również w pobliżu Niepodległości i Lipowej. Dzięki licznym zgłoszeniom policja wie, że to właśnie w tych częściach miasta należy najczęściej interweniować.

Mniej zgłoszeń, ale również sporo, dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz aktów wandalizmy. W obu przypadkach zanotowano ponad 50 zgłoszeń. To pokazuje, że problem z wandalizmem w mieście jest dość duży. Policja na bieżąco zajmuje się zgłoszeniami, ale przypomina, że sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji należy zgłaszać na numery alarmowe.