Już niedługo wszystkie osoby pracujące otrzymają roczne zeznanie podatkowe do rozliczenia. W związku z tym urząd miejski zachęca mieszkańców do rozliczania podatku w Wągrowcu, gdyż tym sposobem zasilają oni budżet miasta. Urząd skierował specjalną kampanię do osób mieszkających w Wągrowcu. Dotyczy ona osób niezameldowanych w mieście.

Dzięki podatkom miasto ma pieniądze na rozwój

Burmistrz Wągrowca podkreślił, że zadbane ulice, parki i place zabaw to efekt pracy opłacanej z pieniędzy podatników. Bez podatków miasto nie może się rozwijać i funkcjonować na oczekiwanym przez wszystkich poziomie. Osoby zameldowane w Wągrowcu automatycznie zasilają budżet miasta, ale osoby zameldowane gdzie indziej muszą zaznaczyć w deklaracji, że chcą rozliczyć się w Wągrowcu. Nie jest to skomplikowane, a może wiele zmienić.

Burmistrz miasta zachęcił również do dzielenia się procentem z podatku, przekazując 1,5% na rzecz lokalnych organizacji pomocowych. Wiele organizacji utrzymuje się tylko dzięki darczyńcom, wykorzystując środki na udzielanie pomocy i wsparcia potrzebującym.