Planowana obwodnica Rogoźna, będąca częścią trasy wojewódzkiej numer 241, umożliwi kierowcom omijanie tego miasta. W ramach tej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi o długości 7,1 kilometra. Według Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Poznaniu, początek przyszłej obwodnicy zlokalizowany będzie między Cieślem a Marlewem, natomiast jej koniec przewidziano w miejscowości Gościejewo, na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 11 i drogą powiatową. Całość projektu zakłada realizację nowych rond, które zintegrują obwodnicę z istniejącym układem drogowym.

Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków komunikacyjnych na terenie Rogoźna i jego okolic. Głównym celem jest odciążenie miejskiego ruchu samochodowego, zwłaszcza tranzytowego, poprzez wyeliminowanie tak zwanej „wąskiej gardzieli” w układzie komunikacyjnym miasta. Dodatkowo, planowany przebieg obwodnicy pozwoli na zachowanie cennych z punktu widzenia ekologicznego obszarów chronionych oraz walorów przyrodniczych zlokalizowanych w pobliżu Rogoźna.