Mieszkańcy Straszewa, dzielnicy miasta Wągrowiec, od dawna oczekują na modernizację ulicy Piaskowej. Prace obejmować będą odcinek od skrzyżowania z ulicą Polną aż do budynku pod numerem 33. Zgodnie z deklaracjami urzędu miasta, inwestycja rozpocznie się w 2024 roku i obejmie budowę zarówno samej ulicy na długości ponad 500 metrów, jak również chodników i ścieżki rowerowej.

Urzędnicy z wągrowieckiego Ratusza poinformowali, że możliwość przystąpienia do przetargu na wykonawstwo tego projektu wynika z umowy podpisanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zgodnie z nią, inwestycja otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie przekraczającej 2,7 mln złotych.

Ustalenia zawarte w umowie przewidują, że miasto przeznaczy na ten cel blisko 700 tysięcy złotych. Dzięki temu oraz dodatkowemu wsparciu finansowemu zdobytym już jesienią 2023 roku, będzie możliwe przeprowadzenie szeregu prac związanych z modernizacją ulicy Piaskowej. Należą do nich m.in.:

  • Demontaż starego pokrycia drogowego,
  • Rozbiórka istniejących betonowych krawężników i obrzeży,
  • Ułożenie nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej z asfaltu,
  • Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów, miejsc parkingowych i bezpiecznego przejścia dla pieszych z kostki brukowej,
  • Budowa kanału technologicznego,
  • Instalacja oświetlenia ulicznego,
  • Rozbudowa kanalizacji deszczowej,
  • Zamontowanie nowych znaków drogowych.

Jarosław Berendt, Burmistrz Wągrowca, zapewnia, że dzięki takiemu przedsięwzięciu ulica Piaskowa stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa dla jej użytkowników. Optymistycznie dodaje, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku mieszkańcy Straszewa będą mogli korzystać z odnowionej ulicy.