Przemysław Majchrzak, Wójt Gminy Wągrowiec, ustalił warunki porozumienia z Funduszem Europejskim dla Rozwoju Społecznego, służącego finansowaniu projektu o nazwie „Zielona Europa – szkoła dla planety”. Całkowity budżet tego przedsięwzięcia przekracza 250 tys. złotych.

Inicjatywa ta jest przede wszystkim skierowana do młodych uczących się – konkretnie do uczniów oraz uczennic klas 5, 6 i 7, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Wągrowiec.

Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu uświadamianie i uwrażliwianie młodzieży na temat konieczności troski o środowisko naturalne i prowadzenia zdrowego trybu życia. Dodatkowo, chodzi o promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wykorzystywania cyfrowych narzędzi przez uczniów szkół partnerskich w edukacyjnych, badawczych i twórczych celach. Również, projekt ma na celu wzbogacenie bazy materiałów edukacyjnych szkoły o dodatkowe tematy związane z ekologią i zdrowym stylem życia.

Planowane cele mają zostać osiągnięte poprzez współpracę z międzynarodową szkołą partnerską oraz organizację wyjazdu uczniów i uczennic do kraju partnerskiego, którym jest Grecja.