W ostatnim okresie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca zorganizowała kurs dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym celem szkolenia było przekazanie umiejętności kierowania operacjami ratowniczymi, co jest kluczową kompetencją dla dowódców OSP.

Szkolenie składało się z 35 godzin zróżnicowanych zajęć, obejmujących zarówno teorię, jak i praktykę. Kulminacyjnym punktem była finalna weryfikacja zdobytej wiedzy w formie testu. W wyniku wymagającego procesu nauki i egzaminu, 21 strażaków z OSP z powiatu wągrowieckiego z sukcesem ukończyło szkolenie.

Absolwenci kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające ich uprawnienia do kierowania akcjami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Nowo nabyte kwalifikacje pozwolą im efektywniej prowadzić działania, które są nieodzownym elementem pracy ochotniczej straży pożarnej.