Gmina Wągrowiec zyskała dofinansowanie z funduszy przeznaczonych na propagację i rozwijanie czytelnictwa, które są częścią „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” prowadzonego w latach 2021-2025.

Inicjatywa ta jest prowadzona pod egidą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z zaangażowaniem takich instytucji jak Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury. Dodatkowo, projekt ten realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, które pełni rolę Operatora Priorytetu 3.

Złożony wniosek przewidywał przekazanie przyznanej dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Pawłowo Żońskie. Fundusze te zostaną wykorzystane na zakup lektur szkolnych, które są niezbędne ze względu na zmiany wprowadzone do kanonu literatury szkolnej oraz na najnowsze wydawnictwa. To obejmuje książki dotyczące tematów rodzinnych i życia człowieka, a także materiały edukacyjne przeznaczone do rozwijania zainteresowań i zapewnienia rozrywki. Te ostatnie cieszą się dużym uznaniem wśród uczniów i przyczyniają się do zwiększenia poziomu czytelnictwa.

W ramach działań promocyjnych planowane jest wydanie tematycznych gazetek szkolnych. W programie przewidziano również serie warsztatów czytelniczych oraz konkursy literackie. Wydarzenie zostanie urozmaicone spotkaniem autorskim dla młodszej grupy czytelników. Na realizację tego projektu Gmina Wągrowiec zadeklarowała wkład własny w wysokości 1.000,00 zł.