24 maja 2024 roku, Małgorzata Chmielarz, Wójt Gminy Wągrowiec, sfinalizowała umowę mającą na celu wprowadzenie rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. W ramach tego projektu, gmina otrzymała finansowe wsparcie od państwa w kwocie 17.275,71 złotych.

Grupę docelową programu stanowią osoby starsze, które ukończyły 60 lat lub więcej i które zmagają się z problemami samodzielnej egzystencji spowodowanymi stanem zdrowia. Dotyczy to zarówno tych, którzy prowadzą gospodarstwo domowe samodzielnie, jak i tych, którzy mieszkają z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im odpowiedniego oparcia.

Gmina Wągrowiec zamierza wdrożyć program w ramach Modułu II, który skupia się na poprawie bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie dostępu do usług zwanych „opieką na odległość” oraz poprzez wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych.

W ramach Modułu II, gminy będą mogły skorzystać z finansowego wsparcia na dofinansowanie zakupu lub kosztów użytkowania różnych urządzeń bezpieczeństwa, takich jak opaski. Dodatkowo, dofinansowanie będzie dostępne dla kosztów związanych z użytkowaniem tych urządzeń bezpieczeństwa, które zostały zakupione w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w latach 2022 – 2023.

Program będzie bezpośrednio realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.