W minionym czasie miasto Wągrowiec stanęło przed nieoczekiwanym problemem związanym z planowanym zagospodarowaniem zielenią centralnego punktu miasta, jakim jest Rynek. Planowane były liczne nasadzenia drzew i krzewów, jednak oferty firm zainteresowanych realizacją tego zadania okazały się za wysokie, a budżet miasta nie pozwala na ich pokrycie. Mimo to, burmistrz Wągrowca, Jarosław Berendt, uspokaja obywateli i zapewnia, że inwestycja wciąż jest w planach.

Berendt precyzuje, że pomimo nierozstrzygnięcia przetargu na „Rynek pełen zieleni”, czyli projekt mający na celu zwiększenie ilości zieleni i elementów małej architektury w Rynku w Wągrowcu, nie zamierza on rezygnować z tego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę fakt, że termin wykonania zadania jest bardzo krótki i upływa 30 listopada bieżącego roku, burmistrz podjęto decyzję o delegacji realizacji tego zadania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu.

Według Berendta, zlecenie tego zadania MPWiK, jako miejskiej jednostce, umożliwi wykonanie pracy w wyznaczonym terminie oraz zapewni miastu większą kontrolę nad procesem realizacji projektu. Burmistrz zapewnia również, że po finalizacji szczegółów dotyczących realizacji projektu z MPWIK, prace powinny rozpocząć się na początku listopada.