Wągrowiec jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce mogących pochwalić się obecnością złóż geotermalnych. Wykorzystanie energii geotermalnej może przynieść miastu wiele korzyści, tym bardziej że Wągrowiec otrzymał na ten cel środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mimo to sprawa toczy się już prawie od roku.

Biurokracja przeszkodą dla realizacji przedsięwzięcia

W Wągrowcu praktycznie wszyscy są za dokonaniem próbnego odwiertu geotermalnego, który ma dowieść, czy inwestycja w złoża będzie opłacalna.  Projekt pozytywnie przyjęto także w samorządzie, jednak inwestycja od wielu miesięcy nie może dojść do skutku. To dziwne, skoro są i chęci i pieniądze. Okazało się, że przeszkodą do zrealizowania celu jest biurokracja.

Problemem jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta. Konieczna jest zmiana uchwały w dokumencie, by był on zgodny z uchwałami zatwierdzonymi w budżecie na rok 2022. Dzięki temu będzie można wykonać odwiert. W celu przyspieszenia działań w kwestii złóż geotermalnych, burmistrz planuje zwołać spotkanie nadzwyczajne. Będzie to już kolejne spotkanie w tej sprawie.

Wągrowiec z gigantycznym dofinansowaniem

Burmistrz miasta, Jarosław Berendt, nie rezygnuje ze starań na rzecz wykorzystania złóż geotermalnych w Wągrowcu. Co prawda najpierw konieczne jest wykonanie próbnego odwiertu, który pozwoli określić dalsze możliwości działania.

Wągrowiec uzyskał na ten cel aż 14 milionów złotych dofinansowania. Pieniądze przeznaczono ze środków NFOŚ. Od wielu miesięcy leżą na koncie miasta niewykorzystane, ponieważ konieczne jest ustalenie jednej wersji dokumentów dotyczących zarządzania finansami miasta.

Jak przyznał burmistrz Wągrowca, urzędnicy po otrzymaniu zielonego światła natychmiast ogłoszą przetarg. W ciągu kilku dni będzie można zebrać propozycje od chętnych wykonawców. W następnym kroku miasto wyłoni realizatora przedsięwzięcia i będzie można przystąpić do inwestycji.

Geotermia określa się mianem najczystszego odnawialnego źródła energii, dlatego inwestowanie w nie jest bardzo opłacalne. To potencjał, którego wykorzystanie z pewnością zaprocentuje w przyszłości.