Wszystkie awanse powinny być tak uroczyste! Burmistrz miasta Jarosław Berendt w Urzędzie Miejskim uroczyście wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 7 nauczycielkom z wągrowieckich szkół. W uroczystości uczestniczyły również dyrektorki szkół, a podczas spotkania, oprócz wręczenia dokumentów, odbyło się również uroczyste ślubowanie awansowanych pracownic oświaty.

Ścieżka kariery nauczyciela

Uczniowie i ich rodzice zazwyczaj nie zastanawiają się, jaki stopień ma nauczyciel zajmujący się kształceniem młodego pokolenia. Tymczasem ścieżka kariery nauczyciela jest stosunkowo długa, a każdy awans oznacza poprawę warunków pracy oraz warunków finansowych nauczyciela. Nie ma w tym nic dziwnego, za awansem idą również duże wymagania i konieczność stałego poszerzania swoich kompetencji.

Wyróżniamy cztery stopnie kariery nauczyciela. Pierwszy stopień to stażysta. Po pozytywnej weryfikacji następuje awans na nauczyciela kontraktowego. Panie z wągrowieckich szkół awansowały na trzeci stopień kariery, stając się nauczycielkami mianowanymi. Na najwyższym stopniu znajduje się nauczyciel dyplomowany.

Wszystkie powyższe stopnie oddzielone są stażem pracy. Warto wspomnieć, że po osiągnięciu najwyższego stopnia nauczyciele nie mają już możliwości dalszego awansu. Nie chodzi o kolejny tytuł, ale także o brak możliwości podwyżki. Dobrą wiadomością jest natomiast informacja, iż trwają prace nad zmianą tego stanu rzeczy. Co ciekawe, stałe podnoszenie kwalifikacji jest jednocześnie obowiązkiem nauczyciela.

Uroczyste ślubowanie 7 nauczycielek z Wągrowca

W mieście aż 7 nauczycielek osiągnęło odpowiedni staż pracy i odpowiednie kwalifikacje, by móc przystąpić do egzaminu na nauczyciela  mianowanego. Wszystkie panie zdały egzamin, dzięki czemu spotkanie w Urzędzie Miasta było naprawdę radosne i uroczyste.

W towarzystwie dyrektorek szkół burmistrz miasta wręczył świeżo upieczonym nauczycielkom mianowanym specjalne akty nadania. Ponadto życzył kobietom, by w pracy nie zabrakło im siły i  wytrwałości, a także, aby praca była dla nich źródłem satysfakcji. Nauczycielki złożyły ślubowanie, deklarując między innymi dążenie do pełni rozwoju osobowości własnej i ucznia, wychowywanie młodego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.