W trosce o zachowanie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego, Gmina Wągrowiec zdobyła fundusze na realizację projektu odnowy obiektów zabytkowych. Dotacja ta, w ramach Rządowego Programu „Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, przekracza 395.000,00zł. i została przyznana gminie na podstawie Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/6301/Polski Ład. Projekt ten skupia się na modernizacji zabytkowych budynków, które są własnością Gminy Wągrowiec, usytuowanych w miejscowościach Łaziska, Potulice i Rgielsko.

Renowacja w Łaziskach będzie obejmować historyczne miejsce znanego jako Borek Łakińskiego. Prace konserwatorskie zostaną przeprowadzone na drobnych elementach architektury, takich jak zabytkowa kolumna i piramida nagrobna rotmistrza wojsk napoleońskich, Franciszka Łakińskiego.

W Potulicach i Rgielsku skupimy się na odnowieniu pokryć dachowych zabytkowych budynków należących do gminy. Naprawa tych struktur nie tylko poprawi komfort użytkowania obiektów, ale także zwiększy ich bezpieczeństwo. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone według modelu „zaprojektuj – wybuduj”.

Końcowa realizacja tych zadań zapewni nie tylko długotrwałe użytkowanie obiektów, ale także przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. To jest niezwykle cenne dla tych znaczących zabytków i dla całej społeczności.