Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2014 – 2020, miał autentyczny i pozytywny wpływ na warunki życia ludności rezydującej na terenach wiejskich. Głównym zamysłem tego planu była optymalizacja konkurencyjności sektora rolniczego, jak też zasadnicza dbałość o zrównoważone zarządzanie surowcami przyrodniczymi i kierowania działań z zakresu oddziaływania na klimat. Celem nadrzędnym było również wypracowanie trwałych rozwiązań dla terytorialnego rozwoju stref wiejskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem, który prezentuje rezultaty przeprowadzonych inwestycji drogowych oraz wodno-kanalizacyjnych. Wszystkie te prace zostały sfinansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Film ilustruje efekty przemian, które miały miejsce w wielu lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego, w tym także w Gminie Wągrowiec.