Budowa domu wiąże się nie tylko z wieloma wyzwaniami podczas prac budowlanych, ale również szeregiem formalności, których należy dopilnować. Jedną z nich jest określenie warunków przyłączenia instalacji elektrycznej i zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji z operatorem.

Wbrew pozorom możliwość korzystania z energii elektrycznej we własnym domu nie jest taka łatwa. Należy spełnić odpowiednie warunki przyłączenia, a następnie przygotować wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej. Sprawdź, jak przebiega proces przyłączenia i o czym należy pamiętać, zanim odwiedzisz zakład energetyczny.

Krok 1 – określenie warunków przyłączenia i dokumenty niezbędne do zawarcia umowy

Jeśli chcesz korzystać z energii elektrycznej na swojej działce, na której powstaje nieruchomość, pierwszym krokiem powinien być wniosek o przyłączenie. Odpowiedni wniosek znajdziesz na stronie operatora energii, z których chcesz zawrzeć umowę. Druk wniosku uwzględnia kilka istotnych danych, które należy uwzględnić. Mowa tu m.in. o:

  • danych identyfikacyjnych i teleadresowych,
  • określenie obiektu do przyłączenia, czyli np. dom jednorodzinny,
  • określenie potrzebnej mocy przyłączeniowej,
  • przewidywany termin przyłączenia do sieci,
  • roczne orientacyjne zużycie energii elektrycznej.

Ponadto do wniosku załączyć należy plan zabudowy oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Krok 2 – Odpowiedź z warunkami przyłączenia oraz zawarcie umowy

Operator, który odpowiada za dostawę energii w określonym terminie poinformuje wnioskodawcę o swojej decyzji i terminach, jak chociażby termin rozpoczęcia realizacji umowy. Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

Krok 3 – Realizacja umowy na placu budowy

Złożenie wniosku, spełnienie warunków oraz ustalenie terminu to jednak nie wszystko, co potrzebne jest do tego, aby podłączyć energię elektryczną do danej lokalizacji. Do realizacji umowy o przyłączenie niezbędne jest również uiszczenie opłat. Stawki opłat za przyłącze kablowe oraz napowietrzne różnią się.

Krok 4 – Przyłączenie obiektu do sieci

Na tym etapie obowiązki potrzebne do tego, aby podłączyć nieruchomość do sieci elektroenergetycznej leżą po obu stronach. Operator odpowiada za prace budowlano-montażowe, natomiast odbiorca musi wykonać instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie (WLZ), uregulować opłaty, zgłosić gotowość instalacji ps-do, a także złożyć  wniosek o udostępnienie urządzeń p-uu.